Δομή - Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
Πρόεδρος: Καραγιάννης Ιωάννης (EUROCERT)
Αντιπρόεδρος: Διαμαντόπουλος Κων/νος (COSMOCERT)
Ταμίας: Γκούντης Ευάγγελος (SYNERGY CERT)
Μέλη: Αντωνιάδης Κων/νος (ECOCERT)
Καλλιάς Ιωάννης (TUV AUSTRIA HELLAS)
Γιαννούτσος Πάνος (DQS HELLAS)
Κεσεντές Κων/νος (PEOPLECERT)
Εκτελεστική Γραμματέας για το Δ.Σ.: Καρινιωτάκη Χριστίνα


Δομή - Σύνθεση Επιτροπής Δεοντολογίας (Ε.Δ.)
Πρόεδρος: Μπερτσάτος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Καρινιωτάκης Κων/νος
Μέλη: Ζουλός Ανδρέας
Κοζάνης Μιλτιάδης
Τρίλιζας Νικόλαος
 


Design and Development 2006 Phasma Creative ®