The Board of Directors
President: Karagiannis Ioannis (EUROCERT)
Vice-President: Diamantopoulos Kon/nos (COSMOCERT)
Treasurer: Gkountis Evaggelos (SYNERGY CERT)
Members: Antoniadis Kon/nos (ECOCERT)
Kallias Ioannis(TUV AUSTRA HELLAS)
Giannoutsos Panos (DQS HELLAS)
Kesendes Kon/nos (PEOPLECERT)
Executive Secretary: C. Kariniotaki


Executive Committee
President:  Mpersatos Ioannis
Vice-President: Kariniotakis Kon/nos
Members: Zoulos Andreas
Kozanis Miltiadis
Trilizas Nikolaos
 


Design and Development 2006 Phasma Creative ®