ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ:
EQA HELLAS A.E.

ΑΘΗΝΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ.: 15233
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6834 012
ΦΑΞ: 210 6850 985
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: eqa@eqa.gr

ΛΑΡΙΣΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 11, Τ.Κ.: 41336
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2410 282 272
ΦΑΞ: 2410 550 161
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@eqa.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.eqa.gr

Πληροφορίες για το φορέα:

Η European Quality Assurance A.E. είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός πιστοποίησης που ιδρύθηκε για να διενεργεί πιστοποιήσεις εταιρειών βάσει της σειράς των διεθνών προτύπων ISO 9001 και ISO 14001.

Η EQA HELLAS A.E. είναι διαπιστευμένη από την United Kingdom Accreditation Service (UKAS) με αριθμό πιστοποιητικού 047 για την πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001.

Η EQA HELLAS A.E. ιδρύθηκε για να αντιπροσωπεύσει στην Ελλάδα την EQA Ltd.

H EQA HELLAS A.E. πιστοποίησε τον πρώτο της πελάτη στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 1999.

Μέχρι σήμερα η ανάπτυξη της EQA HELLAS A.E. έχει υπάρξει αλματώδης. Έχει πιστοποιήσει άνω των 750 ελληνικών επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.

Η EQA HELLAS A.E. έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την πιστοποίηση κατά ISO 9001, ΕΛΟΤ 1416 (Αριθμός πιστοποιητικών ΕΣΥΔ 163 και 164), καθώς και κατά ΕΛΟΤ 1801 (Αριθμός πιστοποιητικού ΕΣΥΔ 193).

Design and Development 2006 Phasma Creative ®