MEMBER'S NAME: Γ.Ε.Τ.Ε. Ε.Π.Ε.

ADDRESS: Λ.Καραμανλή 60, 136 71 Αχαρναί Αττική - Αγροτεμ. 613 ΤΘ51 57008 Ιωνία Θες/νίκη
TELEPHONE / FAX NUMBER: 210 2442411-13 / 210 2442415 και 2310 781747-493 / 2310 783439
EMAIL ADDRESS: info@gatsndt.gr, info-the@gatsndt.gr
REPRESENTATIVE'S NAME: Γεώργιος Α.Φυρίγος, Κων/νος Τ.Μολφέσης
WEBSITE ADDRESS: www.gatsndt.gr

Member's information:

Η Γ.Ε.Τ.Ε. Ε.Π.Ε. είναι το αρχαιότερο ιδιωτικό εργαστήριο ΜΚΔ στην Ελλάδα.
Ιδρύθηκε το 1970 και δραστηριοποιείται στην Βιομηχανία ως:
Εργαστήριο Μη καταστροφικών Δοκιμών και Μηχανικών Δοκιμών.(Διαπιστευμένο κατά ISO 17025 και αναγνωρισμένο)
Φορέας ελέγχου ADR (Διαπιστευμένος κατά ISO 17020 και αναγνωρισμένος)
Φορέας ελέγχου συγκολλήσεων (Διαπιστευμένος κατά ISO 17020 αναγνωρισμένος και κοινοποιημένος).

Design and Development 2006 Phasma Creative ®