ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ:
ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕ (K.C. HELLAS)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΛΙΩΝΗ 5 & Λ. ΑΘΗΝΩΝ 419, ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: 210 5317875 / 210 5317876
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@kronoscert.gr
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.kronoscert.gr

Πληροφορίες για τον φορέα:

"Η K.C. HELLAS - (ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕ) ιδρύθηκε το 2001 από Έλληνες Μηχανικούς. Είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ ΑΕ) στα πρότυπα 17020 και 17021.

Ως Φορέας Ελέγχου, δραστηριοποιείται:


Ανυψωτικά Μηχανήματα (ΦΕΚ 1186 25/08/2003)
Περονοφόρα
Γερανογέφυρες
Γερανοί
Εξέδρες Εργασίας
Αντλίες Σκυροδέματος
Ανυψωτικές Γέφυρες Οχημάτων
Αναβατόρια
Καλαθοφόρα
Φωτοβολταικές Εγκαταστάσεις (ΕΝ 62446)

Ως Φορέας Πιστοποίησης, δραστηριοποιείται:


Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης ISO9001:2008 (υπό Διαπίστευση)
Πιστοποίηση Προϊόντων CE

Επιπλέον, δραστηριοποιείται σε ελέγχους και πιστοποιήσεις, όπως:


Α. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων, Λεβητών και Κλιματισμού
Β. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (Πιστοποιητικά ΔΕΗ,...)
Γ. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Δ. Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου
Ε. Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης-Πυρασφάλειας
ΣΤ. Αντικεραυνικές Εγκαταστάσεις

Έχει γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. "

Design and Development 2006 Phasma Creative ®