ΔΙΕΘΝΗ

International Organization for Standardization
www.iso.org

European Committee for Standardization
www.cenorm.be/cenorm/index.htm

European co-operation for Accreditation
www.european-accreditation.org

European Organization For Quality
www.eoq.org
The International Certification Network
www.iqnet-certification.com
EFQM
www.efqm.org
CE marking
www.cemarking.net
European Federation of Associations of Certification Bodies (EFAC)
www.efac.eu.com
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΣΥΔ
www.esyd.gr
Quality Net
www.qualitynet.gr
HELLASLAB
www.hellaslab.gr
Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
www.pomida.gr
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
www.agrocert.gr
ΕΕΔΕ Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεων Επιχειρήσεων
www.eede.gr
ΣΕΒ Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων
www.sev.org.gr
ΤΕΕ Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο
www.tee.gr
Design and Development 2006 Phasma Creative ®