ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ:
SYNERGYCERT Α.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β. ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ 21
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6996377
ΦΑΞ: 210 6996388
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@synergycert.gr
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.synergycert.gr

Πληροφορίες για το φορέα:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Design and Development 2006 Phasma Creative ®