ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ:
A CERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τήλου 2, 54638 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: 2310 210777 / 2310 210417
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@a-cert.org
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: Στέφανος Μπίλλας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.a-cert.org

Πληροφορίες για το φορέα:

Η A CERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. είναι Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Συστημάτων Διοίκησης, Προϊόντων και Προσώπων. Ιδρύθηκε το 2005 με έδρα στη Θεσσαλονίκη και διατηρεί γραφεία στην Αθήνα, στη Λάρισα και στο Ρέθυμνο. Επίσης, διατηρεί γραφεία στη Βουλγαρία (Σόφια, Φιλιππούπολη), στη Γερμανία (Στουτγάρδη) και στην Ισπανία (Μαδρίτη).
Η A CERT A.E. παρέχει υπηρεσίες Ελέγχου και Πιστοποίησης:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: α) Ποιότητας κατά ISO 9001, β) Ασφάλειας των Τροφίμων κατά ISO 22000, γ) Ασφάλειας των Τροφίμων κατά Codex Alimentarius, δ) Περιβάλλοντος κατά ISO 14001, ε) Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801, στ) Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωργικής Παραγωγής κατά AGRO 2, ζ) Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος κατά AGRO 3, η) Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας κατά AGRO 4, θ) Ασφάλειας Πληροφορικών Συστημάτων κατά ISO 27001 και ι) Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά SA 8000.

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: α) Βιολογικής Γεωργίας (Καν. 2092/91 στην Ελλάδα [κωδ. EL-05-BIO] και στη Βουλγαρία [κωδ. BG-08], USDA/NOP και JAS), β) Ολοκληρωμένη Διαχείριση κατά GlobalGAP/IFA για φυτά, ζώα και ιχθυοκαλλιέργειες, γ) Ασφάλειας των Τροφίμων κατά BRC και δ) Ασφάλειας των Τροφίμων κατά IFS.

ΠΡΟΣΩΠΩΝ: Επιθεωρητές ISO 9001, ISO 22000/HACCP, AGRO 2, Βιολογικής Γεωργίας, κλπ.

Design and Development 2006 Phasma Creative ®