ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ: BVQI HELLAS A.E. - (BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αιτωλικού 23, 185 45 Πειραιάς
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: 210 4063000 / 210 4063118
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: bvqi@gr.bureauveritas.com
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: Νικόλαος Τρίλιζας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.bvqi.gr

Πληροφορίες για τον φορέα:

Η BVQI (BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL) δημιουργήθηκε το 1987 και από τότε προσφέρει υπηρεσίες σαν Φορέας Πιστοποίησης. Πάνω από 30.000 εταιρείες σε 70 χώρες έχουν πιστοποιηθεί από την BVQI. Η BVQI ήταν ο πρώτος Φορέας Πιστοποίησης που πρόσφερε υπηρεσίες στην Ελλάδα, πιστοποιώντας τις πρώτες Ελληνικές εταιρείες τόσο με ISO 9000 το 1991 όσο και με ISO 14001 το 1996. Έκτοτε, η BVQI Ελλάδας διατηρεί τηνν πρωτοπορία του στην Ελληνική αγορά έχοντας πιστοποιήσει πάνω από 1000 εταιρείες. Το όνομα της BVQI είναι συνυφασμένο με την αξιόπιστη και παγκόσμιας εμβέλειας παροχή υπηρεσιών στον τομέα των πιστοποιήσεων σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές ISO 9000 (Ποιότητα), EU ETS (Επαληθεύσεις εκθέσεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου), ISO 14001 (Περιβάλλον), OHSAS (Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία), SA 8000 (Κοινωνική Υπευθυνότητα), HACCP / DS 3027 / ΕΛΟΤ 1416 / BBC (Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων).
Η BVQI επίσης προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες με τις παρακάτω θεματολογίες:
Σεμινάριο συστημάτων ποιότητας (ISO 9001:2000)
Σεμινάριο συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001)
Σεμινάριο υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία (OHSAS 18001)
Σεμινάριο μέτρησης ικανοποίησης πελάτη.

Design and Development 2006 Phasma Creative ®