ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ: ΔΗΩ - Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αριστοτέλους 38, 10433 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: 210 8224384 / 210 8218117
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@dionet.gr
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: Δ.Δημητριάδης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.dionet.gr

Πληροφορίες για τον φορέα:

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων - ΔΗΩ ιδρύθηκε το 1993 και είναι αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία. Στόχοι του Οργανισμού είναι η πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας, η ανάπτυξη και διάδοση της βιολογικής γεωργίας, αλλά και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία της υγείας των καταναλωτών.
Ο Οργανισμός ΔΗΩ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως επίσημος φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης των Βιολογικών Προϊόντων. Έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ-45011 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), όπως επίσης και από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του Καναδά, το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. και την Κυβερνητική Αρχή Τροφίμων και Φαρμάκων της Ν. Κορέας για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα των χωρών αυτών.

Design and Development 2006 Phasma Creative ®