ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ: PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΡΑΗ 3, 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: +30 210 3729100 / +30 210 3729101
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@peoplecert.org
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΕΝΤΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.ecdl.gr,www.peoplecert.gr,www.cityandguilds.gr

Πληροφορίες για τον φορέα:

Έχοντας πιστοποιήσει πάνω από 650.000 άτομα (με 3.300.000 εξετάσεις) σε 105 χώρες μέχρι σήμερα, ο Όμιλος PEOPLECERT προσφέρει διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού όπως:

. ITILR, Διεθνής Πιστοποίηση στο τομέα του IT Service Management

. IASSC Lean Six Sigma, στον τομέα των χρηστών με Lean και Six Sigma πρακτικές

. ECDL, σε βασικές και προχωρημένες δεξιότητες υπολογιστών

. City & Guilds, στην Αγγλική Γλώσσα, Business Skills και Επαγγελματικά Προγράμματα

. Ευρεία γκάμα προγραμμάτων για Management Systems Professionals, μέχρι και Auditors για σχήματα ISO όπως, ISΟ 9001, ΙSΟ 14001, ISO 20000, ISO 27000, ISO 50001 κα.

. Σχήμα Professional Valuers (Επαγγελματίες Εκτιμητές)

. Επαγγελματίες τουριστικών επαγγελμάτων στον τομέα της προσβασιμότητας (Accessibility Pass)

Απασχολώντας ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνά τα 100 άτομα και περισσότερους από 1.000 μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες, η PEOPLECERT διενεργεί εξετάσεις σε πάνω 10.000 εξεταστικά κέντρα σε παγκόσμιο επίπεδο, που περιλαμβάνουν και το εκτενές δίκτυο των Pearson VUE και Prometric .

Η PEOPLECERT είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για τη Διαχείριση Ποιότητας, ISO 10002 για την Εξυπηρέτηση Πελατών και τη Διαχείριση Παραπόνων, ISO 14001 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση και ISO 27001 για την Ασφάλεια Πληροφοριών. Είναι επίσης είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με το ISO 17024, καθώς και πιστοποιημένη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Είναι μέλος τέλος του Διεθνούς Οργανισμού Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων (IPC), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), της TeGoVa (The European Group of Valuers' Associations), καθώς του ΕΝΑΤ (European Network for Accessible Tourism).

Design and Development 2006 Phasma Creative ®