ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ:EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: 210 7798365 / 22620 52592
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: emc@haicorp.com
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΡΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.emc.gr

Πληροφορίες για τον φορέα :

Η εταιρεία EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον Τομέα του ελέγχου μέσω εργαστηριακών δοκιμών και της πιστοποίησης των προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες 2004/108/EC, 99/5/EC και τις απαιτήσεις των οδηγιών "Νέας και Σφαιρικής Προσέγγισης".

Η EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε είναι κοινοποιημένος φορέας και έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστοπ. 109) ως Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων για την οδηγία 2004/108/EC (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Α (Αρ. Πιστοπ. 112) για την οδηγία 99/5/EC (Ραδιοεξοπλισμός και τερματικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός).

Design and Development 2006 Phasma Creative ®