ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ:
EMICERT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΡΕΑ 20 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: 210 7211877 / 210 7211040
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@emicert.com
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: Κώστας Αντωνιάδης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.emicert.com

Πληροφορίες για τον φορέα:

Η EΜΙCERT (πρώην ECOCERT), είναι ο μοναδικός ελληνικός εξειδικευμένος Φορέας Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου. Είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14065 για ένα ευρύτατο πεδίο διαπίστευσης, το οποίο καλύπτει το σύνολο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τις αεροπορικές μεταφορές, τα εθελοντικά σχήματα επαλήθευσης ανθρακικού αποτυπώματος (σύμφωνα με το ISO 14064-1), ενώ πολύ σύντομα αναμένεται και η επέκταση της διαπίστευσης για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Κατέχοντας ηγετική θέση σε 4 χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Ιρλανδία) και δραστηριότητα σε αρκετές επιπλέον, η EMICERT διαθέτει μια πολυπληθή ομάδα Επικεφαλής Επαληθευτών (άνω των 20) μέσω των οποίων προσφέρει εξειδικευμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία για τις εταιρείες - πελάτες της.

Design and Development 2006 Phasma Creative ®