ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ:
HELLENIC CERT Μ.Ε.Π.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 127- ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: 2103464554 / 2103464568
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: hellenicert@gmail.com
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: Θεόδωρος Τσιρίκος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.hcert.gr

Πληροφορίες για το φορέα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η HELLENIC CERT ιδρύθηκε τον Μάιο του 2010 , με έδρα την Αθήνα. Είναι φορέας ανεξάρτητων υπηρεσιών Επιθεωρήσεων & Πιστοποιήσεων , τεχνικών ελέγχων & πιστοποιήσεων μηχανημάτων ανύψωσης και διακίνησης φορτίων. Η συνολική λειτουργία του φορέα διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Ποιότητας, το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στο διεθνές πρότυπο ISO 17020: "Γενικά κριτήρια για τη λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν έλεγχο", τους κανονισμούς του Ε.ΣΥ.Δ και τις απαιτήσεις της ισχύουσας Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τεχνικών προτύπων.

Β. ΑΡΧΕΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Βασική αρχή και δέσμευση του φορέα, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους και συνεργάτη του, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, μέσα από την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας του και η εμπέδωση ασφάλειας στην χρήση του εξοπλισμού του.

Design and Development 2006 Phasma Creative ®