ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ:
MOODY A.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΒΕΤΙΑΣ 21, 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: 210 6009040 / 210 6009091
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: moody@tee.gr
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.moody.gr

Πληροφορίες για το φορέα:

Η Moody A.E. ανήκει στον πολυεθνικό οργανισμό RGG - Moody International, με διεθνή δραστηριότηταστο χώρο της παροχής Υπηρεσιών από Ειδικούς Συμβούλους σε περισσότερες από εβδομήντα χώρες στους τομείς Τεχνικών Μελετών, Επιθεωρήσεων και Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Moody Α.Ε., πλαισιωμένη από ειδικό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, παρέχει τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα και το Εξωτερικό στους κάτωθι τομείς:

Διαχείρισης Ποιότητας
Εκπαίδευσης Προσωπικού
Συστημάτων Υγιεινής & Ασφάλειας
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Επιθεωρήσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Επιθεωρήσεων Σωλήνων & Αγωγών
Ανυψωτικών Μηχανημάτων
Εξοπλισμού υπό Πίεση
Προμηθειών
Επιθεωρήσεων Εμπορευματοκιβωτίων
Πιστοποιήσεων Φορτίων
Τεχνικών Μελετών

Design and Development 2006 Phasma Creative ®