ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ:
TUV HELLAS (TUV NORD) A.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 282, 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: 215 2157429 / 210 6561160
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@tuvhellas.gr
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.tuvhellas.gr

Πληροφορίες για τον φορέα:

Η TUV HELLAS (TUV NORD) AE είναι Οργανισμός Επιθεώρησης - Πιστοποίησης και δραστηριοποιείται στη χώρα μας από το 1987 στους τομείς:

Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης: ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, AGRO 2.1/2.2, AGRO 3, EUREPGAP, OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801, SA 8000, BS 7799, ISO 13485:2003. - ΔΥ8δ/ΓΠ οικ/1346, ΦΕΚ/32Β - 16.01.2004
Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις Κτιριακών - Τεχνικών Έργων: Επιθεωρήσεις Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας κατά τη διάρκεια Κατασκευής, Δοκιμές Παραλαβής σε Εγκαταστάσεις Πυρασφάλειας, Ανελκυστήρων, Ηλεκτρο-Μηχανολογικές

Βιομηχανικές Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις για Μεταλλικές Κατασκευές, Εξοπλισμό υπό Πίεση, Ανυψωτικά Μηχανήματα, Δοκιμές Παραλαβής Βιομηχανικών Μονάδων και Εγκαταστάσεων, βυτιοφόρα ADR.
Εκπαίδευση

Έχει πιστοποιήσει περισσότερες από 2.500 Ελληνικές Επιχειρήσεις και έχει επιθεωρήσει και επιθεωρεί τα μεγαλύτερα Έργα Υποδομής της χώρας μας.

Design and Development 2006 Phasma Creative ®